europe

Projekty EU

ICF Wood Paweł Fąfara realizuje projekt „Dofinansowanie kapitału obrotowego”, który w całości został dofinansowany w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowity koszt realizacji  projektu wynosi: 112 464,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 112 464,00 PLN

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/DST/1.3.1 dotyczącego dostawy środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/DST/1.3.1.

ICF WOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pt. „Poprawa płynności finansowej spółki.”, który w całości został dofinansowany w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Spółki.

Całkowity koszt realizacji  projektu wynosi: 358 636,74 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 358 636,74 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/1.3.1 dotyczące dostawy środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk

 

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 5/DST/1.3.1. 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1. 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/DST/1.3.1 dotyczącego dostawy środków trwałych w postaci wózka widłowego – 1 sztuka

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci wózka widłowego – 1 sztuka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3/DST/1.3.1.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/1.3.1 dotyczące dostawy środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 4/DST/1.3.1. 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1. 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/DST/1.3.1 DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WÓZKA WIDŁOWEGO – 1 SZTUKA

Załączniki:

1. ICF_Pytania i odpowiedzi z dnia 20.08.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ WPROWADZENIE ZMIAN DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/DST/1.3.1 DOTYCZĄCEGO DOSTAWY ŚRODKÓW TRWAŁYCH W POSTACI WÓZKA WIDŁOWEGO – 1 SZTUKA

 

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec w związku z publikacją zapytania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych w postaci wózka widłowego – 1 sztuka w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” poniżej publikuje pytania i odpowiedzi do niniejszego zapytania.

Ponadto ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec informuje o wprowadzeniu zmian w zapytaniu ofertowym nr 3/DST/1.3.1 dotyczącym dostawy środków trwałych w postaci wózka widłowego – 1 sztuka w punkcie 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne. Wprowadzona zmiana dotyczy omyłki pisarskiej w obrębie jednego z parametrów:

Poprawny zapis to:

– karetka wideł o szerokości minimum 1250 mm,

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nr 3/DST/1.3.1 dotyczącego dostawy środków trwałych w postaci wózka widłowego – 1 sztuka oraz załączników nie uległy zmianie.

Załączniki:

1. ICF_Pytania i odpowiedzi_17.08.2020 2. Zapytanie ofertowe_ICF WOOD_ZP 3_Obowiązujące od dnia 19.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/1.3.1 dotyczące dostawy środka trwałego w postaci wózka widłowego

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci wózka widłowego w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 3/DST/1.3.1. 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1. 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci suszarni do suszenia drewna bukowego i dębowego – 10 sztuk w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 2/DST/1.3.1 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację dostawy środków trwałych wchodzących w skład sekcji rozkroju cięcia wzdłużnego wraz z systemem transportującym, sekcji cięcia poprzecznego wraz z systemem skanującym oraz sekcji sztaplowania fryz na palecie stanowiących elementy inteligentnej zrobotyzowanej linii do produkcji płyty meblowej z drewna bukowego oraz dębowego w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

1. Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/DST/1.3.1

ICF WOOD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Rzeszowska 37B, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych wchodzących w skład sekcji rozkroju cięcia wzdłużnego wraz z systemem transportującym, sekcji cięcia poprzecznego wraz z systemem skanującym oraz sekcji sztaplowania fryz na palecie stanowiących elementy inteligentnej zrobotyzowanej linii do produkcji płyty meblowej z drewna bukowego oraz dębowego w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA PŁYTY MEBLOWEJ PRZEZ ICF WOOD” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0019/19.

Załączniki:

Zał. nr 1 Formularz ofertowy ICF WOOD_ZP 1 Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań ICF WOOD ZP 1 Zapytanie ofertowe ICF WOOD ZP 1

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na realizację działań związanych z identyfikacją i wizualizacją marki oraz działań związanych z wdrożeniem zalecanych w strategii działań marketingowych nawiązujących do marki ICF WOOD w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania.

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na:

REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI, w tym:
wykonanie restylingu identyfikacji wizualnej i brandbooku marki,
stworzenie systemu nazewnictwa dla kolekcji, produktów i półproduktów,
REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM ZALECANYCH W STRATEGII DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NAWIĄZUJĄCYCH DO MARKI ICF WOOD, w tym:
opracowaniu materiałów promocyjnych i wsparcia sprzedaży,
zaprojektowaniu wzorcowego elementu wsparcia sprzedaży produktów wraz z wdrożeniem,
zaprojektowaniu katalogu oferty półproduktów, produktów i kolekcji,
stworzeniu projektu strony internetowej oraz opracowanie graficzne projektu strony www,
w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 3/DST/18 Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2. Wzór metodyki realizacji usługi – Załącznik nr 3. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w zakresie projektowania, przeprojektowania lub restylingu marek wraz z wdrożeniem – Załącznik nr 4. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w realizacji usług kompleksowego projektowania wraz z wdrożeniem – Załącznik nr 5. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż Oferent posiada doświadczenie w realizacji usług o wartości co najmniej 10 tys. PLN netto – Załącznik nr 6.

ICF WOOD Paweł Fąfara, ul. Rzeszowska 37b, 38-120 Czudec zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci prasy do klejenia drewna, urządzenia do łączenia drewna na wczepy klinowe i strugarki czterostronnej w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0016/17.

Załączniki:

Zał. nr 1_Formularz ofertowy_ICF WOOD Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_ICF WOOD Zapytanie ofertowe_ICF WOOD Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ I Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ II Informacja o wynikach postępowania ofertowego_ICF WOO_CZĘŚĆ III