europe

Informujemy, iż firma ICF WOOD Paweł Fąfara zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

             Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

     pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA ICF WOOD W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprze realizację celów szczegółowych:

  • poszerzenie oferty ICF WOOD o dwie podstawowe kolekcji mebli wraz z kolekcją specjalną Eco Line,
  • wprowadzenie na rynek kolekcji mebli z drewna litego z wypełnionymi ubytkami,
  • wdrożenie innowacji procesowej (technologicznej) umożliwiającej wdrożenie do oferty nowych produktów,
  • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów – wyrobów z drewna lito klejonego,
  • wdrożenie działań w obrębie marki (identyfikacji i wizualizacji),
  • wdrożenie działań w obrębie innowacji marketingowej,
  • doposażenie parku maszynowego i reorganizacja produkcji umożliwiające wdrożenie nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

  1. Wdrożenie do oferty autorskiej kolekcji designerskich mebli w dwóch kolekcjach podstawowych i specjalnej kolekcji Eco Line.
  2. Wzmocnienie i uspójnienie marki ICF WOOD.
  3. Uporządkowanie procesu rozwoju i wdrażania nowego produktu.

Wartość projektu: 6 150 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 979 100.00 PLN